Thursday, 20 June 2013

ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಹೊಯ್ಯುತಿದೆ.....

        
ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಹೊಯ್ಯುತಿದೆ
ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ
ವಿರಹದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬೆಂಡಾದ
ಈ ಮೈಮನಗಳಿಗೆ ತಂಪನ್ನೀಯುವಂತೆ
ಹನಿ ಹನಿಗಳ ಒಳಗೂ ಮಿಂಚಿ ಮಾಯವಾಗುತಿದೆ
ನಗುವ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬದ ಪ್ರತಿಫಲನವು
ಭಾಸವಾಗುತಿದೆ ನನ್ನ ಅಣಕಿಸುವಂತೆ
ಒಂಟಿತನದ ಭೂತವು ನರ್ತಿಸಲು

ಅದೇಕೋ ಆ ಹುಚ್ಚು ಆಸೆ
ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ
ಮನೆಯ ಜಗುಲಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು
ಸುರಿವ ಮಳೆಯ ನೋಡುವ ಬಯಕೆ
ಹನಿಗಳ ಆ ಮೌನ ಸಿಂಚನವು
ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರವಾಗಿ
ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲುಗಳ ಆ ಆರ್ಭಟವು
ನನ್ನ ವಿರಹಗೀತೆಗೆ ನೀ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದಂತೆ

ಮಳೆಯ ರಾಗ ಕರೆಯುತಿದೆ
ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ ಸೆಳೆಯುತಿದೆ
ಹನಿಗಳ ಸಿಂಚನದಲ್ಲಿ ಮೀಯುತ್ತ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಕನಸು
ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹನಿಗಳ ತಂಪಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಹಿತ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಬಿಸಿ ಶಾಖವು
ರೋಮಾಂಚನ ಹಸಿ ಮೈ ತೊಯ್ದಾಗ
ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಸ್ಮೃತಿಯುಭಾಸವಾಗುತಿಹುದು ಈ ಕತ್ತಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

ಭಾವತರಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚೆಲ್ಲಿದಂತೆ

ನಿಶ್ಶಬ್ದದ ನೀರವತೆಯ ನಡುವಲ್ಲೂ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ

ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತಿದೆ ಉಸಿರಿನ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವಿಕೆಯು

ಎಲ್ಲೋ ಹೊಮ್ಮುವ ಕೀಟಗಳ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ

ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ ಎದೆಯಾಳದ ರಾಗವು

ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತರೆಗೆಲೆಗಳ ಸದ್ದು

ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು

ಕಾಣದ ಚಂದಿರನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿ ಉಸಿರು ದೂರದೂರವಾಗುವ ಅನುಭೂತಿ

ಆಕಾಶದ ತಾರೆಗಳ ನಡುವಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ

ತನ್ನತನವೆಂಬುದು ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ

A LIE

                          
A LIE,
WILL MAKE YOU FEEL GUILTY
WILL MAKE YOU FEEL ASHAMED
WILL MAKE YOU STAND AT
WHERE YOU DO NOT WANT TO BELIEVE YOURSELF

A LIE,
CAUSES THE TRUST TO BE BROKEN
CAUSES THE CARE TO BE NOT SHOWN
CAUSES ONE’S LOVE TO BE DIED
IN SECRET DEEP INSIDE THE HEART FULL WITH PAIN

A LIE,
CAN MAKE YOU PUTDOWN YOUR HEAD
CAN MAKE YOU PUNISHED FOR THE ACT
CAN MAKE YOU BEING BURNED SLOWLY
FROM YOUR SELF UNDERESTIMATE AND JUDGEMENT

A LIE,
TURNS THE HEART INTO A STONE
TURNS THE FEELINGS TO BE DRIED UP
TURNS THE EVERY LIVE BREATH INTO
A MEANINGLESS PIECE OF AIR BLOWING IN LONELYNESS

A LIE,
IS THE HEIGHEST OF MISTAKES
IS THE LOWEST OF SINS
IS THE CHEAPEST ACT ONE DOES
TO MOVE AGAINST, ESCAPING FROM SHOTS OF REALITY

WHAT I HAVE ACHIEVED SO FAR….???

 
                  21 years!!!
                  Yes, a long 21 years that got passed. Around 12 years of childhood, 6 years of teenage, 3 years of adult… Time is running so fast.
                 I can still remember those days when I had joined a new school for 6th standard, when I was made to stand out of the class for a whole period for not asking Mathematics Sir’s permission to leave the class, when I had felt ashamed of myself for not understanding anything that was being taught in the class as I had joined an English medium school in 8th standard, when I had beaten one of my classmates who always used to be the topper in exams, when I had got scolding from the Headmaster in 9th standard, when I had scored good marks in 10th standard even though I was suffering from jaundice, when I had failed in physics test in first PUC, when I always used to get nice scolding from English Madam in her classes for not keeping quiet, when I had got less marks in Mathematics in second PUC, when I had got my CET results and finally when I got seat in BVBCET.
                  OOPS!!! These 21 years seemed to be passed out like 21 episodes of a daily serial or turned out like 21 pages of a book. I doubt whether really a year consists of 365 days!!
                   Well, somehow I completed these 21 years of journey of my life. Yeah, it’s really `somehow’. Because when I look back to see the flashback of my life, I feel somehow I spent these years. But, I have not done `something’. In other words I have not `achieved’ anything. Yes, I feel the same. I have just wasted the precious 21 years of my life. What the hell?? How one could live being so much useless??
                    Let me remember. What did I do till now since I stepped into this earth?? As everyone does I went to schools and colleges, studied the academic things, scored some marks, participated in sports and cultural activities, went for trip and all, enjoyed with friends, spent memorable moments with them – well, these are related to student life. Apart from that..?? I read lot many books, watched thousands of movies, wrote few poems, and..?? And…?? That’s all…?? I have just done the things to pass the time. Those were all the common stuffs that every teenage girl would do. But did I do anything which would make me stand different and unique from others?? Did I do something that would make me proud of myself?? Did I do something that would make my name shining?? Did I do something that would be considered as worth??
                       No, I did not. I have not done anything as such.
                      Why??
                      Am I still a kid?? Am I not talented?? Am I any kind of physically handicapped?? Do not I have anybody’s support?? Do not I have enough time?? No. I am a young and energetic, 21 year old girl. I can get each and everything I want. I have everybody’s support – my family, relatives and friends. I have a whole of 24 hours for a day. I am talented enough to achieve anything. Then, why I am still living as `one among all’ life??
                       It’s just because I lack of determination, self confidence, concentration, interest and many of such things in me which keep hold on me and push me to do something. Then, from where I can get those qualities?? It’s only me who should inbuilt them. It’s my own duty to cultivate those qualities in me and put them in my work to achieve something. Also I did never grow serious about anything so far. I have just led a life of easy going. And above all these comes the biggest ghost, `LAZYNESS’. Yes, it’s such a bad person that whenever I plan to do one or the other thing it slowly whispers into my ears “You shall do it later”. And believe me that `later’ does never come.
                      Now, it’s of no use to keep thinking about the past. 21 years went wasted, let it be. Enough of easy going life. Let me grow a bit serious and look ahead. I have the most beautiful days of my life waiting for me in future. My graduation, then post graduation, my job, my career and etc etc. This is the period of life one make use to the maximum. So, I shall turn my hobbies into some useful work and I shall then utilize these years to my best to do something that would be considered as an `ACHIEVEMENT’. It’s not enough if I just `Think’ and `Decide’. I must `Act’. So when shall I start acting? It’s not `LATER’ anymore.
                    It’s only `NOW’.I AM NOT NEEDED ANYMORE…..

 
IT WAS DIFFERENT AT THE TIME OF BEGINNING
I USED TO BE IMPORTANT FOR EACH AND EVERYTHING
AND NOW I REALIZED, IT’S NOT GOING TO BE FOR LONG
THAT I AM NOT AT ALL NEEDED ANYMORE

AN ALL TIME PARTNER FOR THOSE SORROWS AND FUN
NEVER LEFT EACH OTHER, A MOMENT TO BE ALONE
THAT CARE AND CONCERN PROVED ILLUSIONS OF OWN
THAT I AM NOT AT ALL NEEDED ANYMORE

AS THE THINGS ARE GOING ON FINE
THEY HAVE LEARNT HOW TO MOVE ON
THERE IS NO PLACE FOR NEED OF MINE
THAT I AM NOT AT ALL NEEDE ANYMORE

AFTER THE LONG JOURNEY OF RELATION
NOW AHEAD IS THE CLIMAX SITUATION
I MYSELF SHOULD GET INTO REALIZATION
THAT I AM NOT AT ALL NEEDED ANYMORE


Thursday, 6 June 2013

YOU ARE SO DEAR

                     
      IT WAS AFTER A VARY LONG TIME
      THAT I MET YOU YESTERDAY EVENING
      THAT USUAL TOUCH, THOUGH A SMALL ONE
      STILL A WARM SHIVERING FEELING


      WAITING FOR YOU SINCE MANY MONTHS
      I HAD BECOME TOTALLY DRIED UP
      YOUR ONE SMALL HUG BROUGHT IN ME
      A NEW FRESHNESS THAT MAKE TO CHEER UP


      I STILL REMEMBER ALL THOSE DAYS
      THE STRONG ATTRACTION TOWARDS YOUR CHARM
      IT STILL BRINGS A CHILL TO RECALL
      MOMENTS I HAD FALLEN INTO YOUR ARMS


      YOU ARE SO ROMANTIC, MY DEAR RAIN
      AN ALL TIME BEAUTY OF THE NATURE
      YOU ARE OUR LIFE, OUR BASIC NEED
      BEING THE BREATH OF EVERY LIVING CREATURE